بازی ایرانی

mobazi

چندی پیش رباتی رو معرفی کردم که یک ربات از بازی های رکوردی در داخل تلگرام بود ،که می توانستید ...